Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Mizsei Termelő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 2. adószám: 10485154-2-03), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett agram.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
 

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: ÁSZF

1. Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: Mizsei Termelői és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: HU-6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 2.
A szolgáltató fióktelepe:    HU-7100 Szekszárd, Keselyűsi út 20.
Elektronikus levelezési címe: info@agram.hu
Cégjegyzékszáma:  03-09-100309
Adószáma:  10485154-2-03
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +3676 356196
Adatvédelmi nyilvántartási száma:  NAIH-107969/2016.
Engedély száma:  422
A szerződés nyelve:    magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email:  info@tarhely.com

2. Alapvető rendelkezések:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Az ÁSZF az aláírás helyén szereplő dátumtól visszavonásig érvényes.
 3. Az agram.hu webshop-on, szereplő képek és iratok mint szerzői jogi mű, szerzői jog védelme alatt állnak, erre vonatkozó igényét a Mizsei Termelő és Kereskedelmi Kft. fenntartja.
 4. Rendelkezésre állás (ügyfélszolgálat):              munkanapokon 08:00 – 16.00 óráig

3. Adatkezelési szabályok:

 1. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: Adatvédelmi tájékoztató
 2. Az adatvédelmi nyilvántartási szám:  NAIH-107969/2016.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

 1. A megjelenített termékek csak online rendelhetők meg, személyes vásárlásra a változó raktárkészlet miatt nincs lehetőség A termékek ára tartalmazza az Áfát (ettől eltérőt külön jelöljük), a házhozszállítási díjat nem tartalma.
 2. Az agram.hu webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

5. Rendelés menete:

 1. A rendelés menete: A termékek a „kosárba” gombbal helyezhetők a kosárba. A vásárlást a kosár pictogramra kattintással lehet folytatni bejelentkezés után. Az agram.hu oldalon csak regisztrált ügyfelek vásárolhatnak, a regisztráláskor az
 2. Adatvédelmi tájékoztatóban megadott információk szükségesek. A megrendelés leadásnak következő lépéseként „Megrendelés” oldalon választhatja ki a kívánt fizetési módot, módosíthat a termékek darabszámán vagy törölheti a kosárból. „Összesítés és megrendelés” gombra való kattintás után összesítheti rendelését majd, az „Általános szerződési feltételek” elfogadása után a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintás után véglegesítheti azt. A megrendelés akkor válik élővé ha azt az ügyfélszolgálat visszaigazolja. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-tól 16 óráig történik.
  Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
  - a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
  - a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, stb.) tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során.
  Ha a megrendelő a fenti ellenőrzési és hibajavítási lehetőségek ellenére mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, az info@agram.hu e-mail címen haladéktalanul jeleznie kell.
 3. Az árak a Szolgáltató telephelyén érvényesek, a szállítási költség minden esetben függ a rendelt termékek mennyiségétől, illetve értesítés után átvehető a Szolgáltató telephelyén.
 4. A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni e-mailben. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 munkaórán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
   

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

 1. A megrendelések feldolgozása 48 munkaórán belül történik.
 2. Általános teljesítési határidő függ a megrendelt mennyiségtől, és a szállítási módtól, általában a visszaigazolástól számított harminc munkanapon belül megtörténik.
 3. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 4. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7. Horganyzási szolgáltatást érintő kitételek:

 1. A Szolgáltató beszállítási követelményei horganyzási szolgáltatás esetén: csak az MSZ EN ISO 14713:2010 szabvány szerint előkészített termékeket tudja fogadni. A felületnek erős olaj, illetve zsírszennyeződésektől, festéktől és durva revétől, bitumentől, szilikon olajtól, hegesztési hőtől ráégett olajtól, illetve zsíroldóban és savban oldhatatlan anyagtól mentesnek kell lennie. Ezen szennyeződéseket a technológiában eltávolítani nem lehet, azok eltávolítása a Megrendelő feladata. A Szolgáltató térítésmentesen személyesen is segítséget nyújt a termékek horganyzás-technológiailag megfelelő kialakításhoz. A Szolgáltató kérésre, erre vonatkozó segédletet elektronikus úton és postán is biztosít.
  A Szolgáltató újra horganyzást csak külön megegyezés esetén, felár ellenében vállal.
  Mivel a Szolgáltató a telephelyén kézi rakodáshoz munkaerőt biztosítani nem tud, ezért a Megrendelő biztosítja a gépi anyagmozgatáshoz szükséges raklapot, alátétfát, vagy konténert.
  A túlméretes darabok horganyzása a munkadarab méretétől és súlyától függő felárak alapján történik. Az egy merítéssel horganyozható munkadarab mérete: 7,0 x 1,8 (2,0) x 1,1 m.
  A fenti feltételeknek nem megfelelő termékek átvételét a Szolgáltató megtagadhatja.
  A hő általi deformálódásért és károkért - ami a hengerelési és gyártási feszültségre vagy a horganyzásnak nem megfelelő szerkezeti kialakításra vezethető vissza - felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
 2. A termékek a Horganyzó üzembe történő be- és elszállítása általában a Megrendelő feladata, ha csak erről külön előzetes egyeztetés nem történt a Szolgáltatóval.
  Anyagátvétel és –kiadás csak előzetes egyeztetés alapján történhet.
  A Szolgáltató a készárut csak a Megrendelő által cégszerűen aláírt Megrendelés visszaigazolás ellenében adja ki.
 3. Horganyzás: Száraz eljárás az MSZ EN ISO 1461:2009 szabvány szerint.
 4. A teljesítés helye a Szolgáltató telephelye.
 5. A Megrendelő köteles az elkészült árut az értesítést követően legkésőbb 5 munkanapon belül elszállítani. A Szolgáltató az elkészült árut ennél tovább nem tudja szakszerűen tárolni, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Öt napon túli tárolás esetén a Ptk-nak a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó 6:583-6:686. §-ai alapján a terméket a Szolgáltató legfeljebb háromhavi időtartamra tárolja és a tárolásért a horganyzással növelt termék értékének napi 0,5 %-át számítja fel tárolási költségként. Ezt követően a terméket a Ptk. 5:12. § előírásai szerint értékesíti.
   

8. Minőségtanúsítás:

 1. A kiszállított termékek minőségét a Szolgáltató kérésére az MSZ EN ISO 17050-2004. „Megfelelőségi nyilatkozat”-tal tanúsítja. A horganyzott termékeken történt utólagos megmunkálásokból eredő hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az üzemből történő elszállítás után a szakszerűtlen anyagmozgatás, szállítás és a tárolásból eredő esetleges bevonati sérülések (leverődés, fehérrozsda, stb.) miatt.

9. Elállás joga:

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 2. Csak sértetlen, szállítási minőségnek megfelelő terméket áll módunkban visszavásárolni. A számlázástól számított 14 napon belül visszajuttatott terméknek 14 napon belül visszautaljuk a vételárat, kivételt képez ezek alól a külön a vevő kérésére legyártott termék. Szállítási költséget nem áll módunkban visszatéríteni.
 3. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 4. Letölthető: Elállási nyilatkozat

10. Garancia, jótállás:

 1. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Probléma esetén Felhasználót telefonon tájékoztatjuk a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

11. Panaszkezelés:

A panaszügyintézés helye: (amely minden esetben
megegyezik a rendelési hellyel)
HU-6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 2., HU-7100 Szekszárd, Keselyűsi út 20.
e-mail elérhetőség:  info@agram.hu
telefon elérhetőség: +36/76 356-196

12. Ár, fizetés:

 1. Horganyzási árat a Szolgáltató minden esetben a termék jellege szerint állapítja meg, és beszállítás előtt egyezteti a Megrendelővel. Az ár az elméletileg számított tüzihorganyzott fajlagos tömegre vonatkozik. A tüzihorganyzott tömeg elméleti számítása: Beszállított súly + 10 % elméleti horgany felvétel. A megrendelő a teljesítést követő értesítés napjától köteles a Szolgáltató számláját fogadni. A késztermékek mennyiségi és minőségi átvétele a Megrendelő részéről a horganyzó üzemben történik. A Szolgáltató részteljesítésekre is jogosult. Az erre vonatkozó számláit a Megrendelő kiegyenlíti. Fizetés elmaradása esetén a Szolgáltató a további megrendelések teljesítését, valamint a beszállított áru kiadását megtagadhatja.
  Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel a Ptk. 6:155 § (1) bek. szerint, a Ptk. 6:155 § (2) bek. szerinti költségátalánnyal együtt.
 2. Fizetés történhet készpénzben (a mindenkori készpénzhasználati korlát figyelembevételével), díjbekérő alapján előre utalással, illetve külön megállapodás esetén átutalással.
   

13. Vegyes rendelkezések:

 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Kecskeméti Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 2. Jogviták rendezése: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 
Lajosmizse, hatályos: 2016. november 9.-